Duurzaam en sociaal inkopen

Hellevoetsluis probeert zoveel mogelijk duurzaam en sociaal in te kopen. We dagen ondernemers uit om meer kwaliteit te leveren.

Duurzaam inkopen

De gemeente koopt per jaar voor ruim € 45 miljoen aan goederen, diensten en projecten. We proberen voor dat bedrag zo duurzaam mogelijk in te kopen. Dat betekent dat we niet alleen op de prijs letten, maar ook op de kwaliteit en duurzaamheid van goederen, diensten en projecten. Het inkoopbeleid helpt daarmee het economisch-, sociaal- en milieubeleid. Dat is niet alleen goed voor Hellevoetsluis, maar voor de hele maatschappij. 

Total Cost of Ownership (TCO)

De gemeente Hellevoetsluit let bij haar inkopen op de TCO. De TCO is het totaalbedrag aan kosten dat de gemeente betaalt voor goederen, diensten of projecten. Dat betekent dat we niet alleen letten op de kosten om iets in te kopen. Maar ook naar de kosten die de gemeente maakt zolang we het gebruiken en onderhouden. We letten dus op alle kosten, van het moment van aankoop tot het moment dat we dat niet meer gebruiken. 

Sociaal inkopen

Bij sociaal inkopen letten we op wat een aankoop betekent voor mensen die de goederen of diensten leveren.  

De sociale dimensie van duurzaam inkopen bestaat o.a. uit het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (d.m.v. Social Return), armoedebestrijding, sociale cohesie, aandacht voor eerlijke handel (fairtrade) en internationale arbeidsnormen (ILO) in de gehele productie- en toeleveringsketen.

Mensenrechten

De gemeente volgt de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit betekent dat we inkopen doen zonder kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie. Mensen die meewerken om een product te maken, moeten vrij zijn om zich bij een vakbond aan te sluiten. We letten erop dat leveranciers zich houden aan de mensenrechten die staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook letten we op de veiligheid, gezondheid, werktijden en hoogte van het loon voor mensen die meewerken om een product te maken. 

Fairtrade

Fairtrade betekent dat producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Een prijs waarmee zij hun gezin kunnen verzorgen en eten kunnen geven, kunnen investeren in hun bedrijf, dorp of coöperatie. Hierbij kan ook het milieu een rol spelen. Er zijn verschillende keurmerken die de fairtrade principes aantonen. Deze keurmerken zien we onder andere bij voedsel, katoen en bloemen en planten.

Social Return

Social return gaat over het aanmoedigen van deelname aan de arbeidsmarkt door mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen die al voor langere tijd niet meedoen op de arbeidsmarkt. De gemeente verwacht van leveranciers dat zij helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit kan ook betekenen dat de ondernemer waar de gemeente inkoopt leer-werkplaatsen en/of stageplaatsen aanbiedt. 

Zichtbaar en onzichtbaar resultaat

De resultaten van het inkoopbeleid zijn voor een deel zichtbaar in de stad. Bijvoorbeeld:

  • openbare LED-verlichting
  • groene daken

Andere resultaten zijn onzichtbaar. Bijvoorbeeld:

  • het gebruik van groene stroom
  • het gebruik van duurzame voertuigen

Contact

Heeft u vragen over het inkoopbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met een van onze inkoop adviseurs. Bel dan naar telefoonnummer 14 0181 en vraag naar team inkoop.