Duurzaam en sociaal inkopen

Hellevoetsluis geeft zoveel als mogelijk aandacht aan sociale- en milieuaspecten. Dit betekent dat diensten en producten niet alleen aan duurzame eisen moeten voldoen. We dagen ondernemers daar waar mogelijk ook uit om meer kwaliteit te leveren.

Bij onze inkopen en aanbestedingen wordt dan ook steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten. De resultaten zie je nu al in de stad. Denk bijvoorbeeld maar aan

  • openbare LED-verlichting
  • groene daken

Minder zichtbare resultaten zijn bijvoorbeeld:

  • het gebruik van groene stroom
  • het gebruik van duurzame voertuigen

Duurzaam inkopen

De gemeente koopt per jaar voor ruim 45 miljoen euro in aan goederen, diensten en projecten. Door onze marktkracht dragen we bij aan de vergroening van onze economie. Het doel van duurzaam inkopen is niet alleen een merkbare positieve bijdrage leveren aan het economisch, sociaal- en milieubeleid van de gemeente Hellevoetsluis. Maar ook aan de maatschappij als geheel. Duurzaam inkopen betekent dat niet alleen de prijs, maar ook kwaliteit en duurzaamheid van belang is. Dit is het uitgangspunt van denken en handelen. Waar het mogelijk (en wenselijk) is ligt de lat hoger.

Total Cost of Ownership (TCO)

De total cost of ownership is het totaalbedrag aan kosten voor een dienst, levering of werk, gedurende de levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de prijs om het product aan te schaffen omvat het alle kosten van het moment van aankoop tot het moment dat er afstand van wordt gedaan.

Sociale aspecten

De sociale dimensie van duurzaam inkopen bestaat o.a. uit het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (d.m.v. Social Return), armoedebestrijding, sociale cohesie, aandacht voor eerlijke handel (fairtrade) en internationale arbeidsnormen (ILO) in de gehele productie- en toeleveringsketen.

• ILO
De fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben betrekking op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en vakbondsvrijheid. Verder gelden mensenrechten op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Daarnaast kunnen aanvullende sociale normen van toepassing zijn met betrekking  tot veiligheid en gezondheid, werktijden, en leefbaar loon.

• Fairtrade
Fairtrade wil zeggen dat producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Een prijs waarmee zij in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien, kunnen investeren in hun bedrijf, dorp of coöperatie. Hierbij kunnen ook milieuaspecten een rol spelen. Er zijn verschillende keurmerken die de fairtrade principes aantonen. Gecertificeerde producten zijn o.a. voedingswaren, katoen, en bloemen en planten.

• Social Return
Social return is onderdeel van het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente Hellevoetsluis. Het draagt bij aan een economisch en sociaal gezondere gemeente. Social Return vergroot de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast versterkt het ook hun vakmanschap door leer/werk- en/of stageplaatsen. Samen met het bedrijfsleven wil de gemeente mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt dichter of zelfs op de arbeidsmarkt krijgen. De gemeente gebruikt daarvoor haar inkoopkracht. Ze verwacht van haar leveranciers dat zij investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

Om het u als ondernemer makkelijk te maken, zeker als u nog onbekend bent bij de gemeente, is raadzaam om contact op te nemen met één van onze inkoop adviseurs . U kunt bij hen terecht voor vragen over inkoop en aanbesteding, maar ook voor overige onderwerpen aangaande aanbestedingen. Vindt u op deze pagina niet de informatie die u zoekt? Bel dan gerust met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0181 en vraag naar team inkoop.

 

Uitgelicht