Inkoop en aanbestedingsbeleid

Er wordt door de gemeente Hellevoetsluis jaarlijks voor zo’n 45 miljoen euro ingekocht. Belastinggeld, dat tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding wordt besteed. Hellevoetsluis streeft naar een stad waar het goed leven is voor haar inwoners en ondernemers. Duurzaamheid speelt daar een belangrijke rol in.

Opdrachten

Alle opdrachten voor nationale of Europese uitvragen worden gepubliceerd op TenderNed. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Spelregels op gebied van inkoop en aanbesteden zijn beschreven in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Gemeente Hellevoetsluis beweegt zich naar een efficiëntere en flexibelere organisatie. Die steeds vaker samen met het bedrijfsleven werkt aan de ambities voor de stad. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid ondersteunt deze beweging door meer ruimte te geven aan deze samenwerking. Hierdoor kan het primaire proces snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:
• inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding;
• doelmatig en rechtmatig inkopen;
• integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn;
• administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente;
• met de beschikbare middelen maximale waarde voor de stad creëren.

Met de komst van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) zijn de grensbedragen onder het Europese drempelbedrag komen te vervallen. Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert. Zoveel mogelijk marktwerking (concurrentiestelling) is daarbij het uitgangspunt.

Mandaatbesluit

Opdrachten mogen alleen gegeven worden door daartoe gemandateerde ambtenaren. Of een opdrachtgever gemandateerd is, is opgenomen in het besluit mandaat, volmacht en machtiging Hellevoetsluis 2011. Als opdrachtnemer heeft u een eigen verantwoording om te controleren of de opdrachtgever daadwerkelijk gemandateerd is. Het huidige mandaatbesluit kunt u via onderstaande button downloaden.

Algemeen Mandaatbesluit Hellevoetsluis 2011 (2e wijziging)

Samenwerkingsmogelijkheden MKB

De gemeente wil stimuleren dat lokale (MKB)-bedrijven meedingen naar opdrachten van de gemeente. Veel opdrachten zijn van zo'n aard en omvang dat MKB-bedrijven in staat zijn daarop zelfstandig aan te bieden of in te schrijven. Sommige opdrachten hebben een omvang of complexiteit die het lastig maakt voor kleinere bedrijven om daar zelfstandig naar mee te dingen. Dat wil niet zeggen dat die bedrijven op geen enkele manier voor die opdrachten in aanmerking kunnen komen. Samenwerking tussen bedrijven is een prima oplossing. Zo kunnen bedrijven met gebundelde inzet en expertise een volwaardige invulling geven aan de opgave die de gemeente met zo’n opdracht in de markt zet.

Contact

Om het u als ondernemer makkelijk te maken, zeker als u nog onbekend bent bij de gemeente, is raadzaam om contact op te nemen met één van onze inkoop adviseurs . U kunt bij hen terecht voor vragen over inkoop en aanbesteding, maar ook voor overige onderwerpen aangaande aanbestedingen. Vindt u op deze pagina niet de informatie die u zoekt? Bel dan gerust met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0181 en vraag naar team inkoop.
 

Uitgelicht