Inkoop en aanbestedingsbeleid

De gemeente Hellevoetsluis koopt jaarlijks voor zo’n 45 miljoen euro in. Belastinggeld dat we tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding willen besteden. Duurzaamheid speelt daar een belangrijke rol in.

Opdrachten

Alle opdrachten voor nationale of Europese uitvragen publiceren we via TenderNed

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

In het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (pdf, 962 kB) staan alle spelregels voor inkoop en aanbesteden door de gemeente. De gemeente Hellevoetsluis wil een slimme en flexibele organisatie worden. We werken daarom steeds vaker samen met het bedrijfsleven. We kunnen zo snel inspelen op veranderingen in de maatschappij. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt de gemeente:

  • in te kopen tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding
  • doelmatig en rechtmatig in te kopen
  • een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever te zijn
  • ondernemers maar ook de gemeente zo min mogelijk administratief werk te geven
  • met het geld dat we hebben zoveel mogelijk voor elkaar te maken voor de stad

Voor elke opdracht bekijken we welke manier van aanbesteden het meest geschikt is en hoe we het meest voor elkaar krijgen voor de gemeente. We laten de concurrentie op de markt dan voor ons werken. 

Mandaatbesluit

Alleen ambtenaren die daarvoor een mandaat hebben, mogen opdrachten geven. In het  Algemeen Mandaatbesluit Hellevoetsluis 2011 kunt u controleren of uw opdrachtgever u echt opdrachten mag geven. 

Samenwerking van bedrijven is mogelijk

De gemeente wil lokale (MKB)-bedrijven aanmoedigen opdrachten van de gemeente binnen te halen. Op veel opdrachten van de gemeente kunnen MKB-bedrijven zelfstandig aanbieden of inschrijven. Sommige opdrachten zijn groter en/of ingewikkelder waardoor het voor kleine bedrijven lastig kan zijn om daar zelfstandig op aan te bieden of in te schrijven. Dan kan samenwerking tussen bedrijven een goede oplossing zijn.

Klachten

Bent u als ondernemer ontevreden over de procedure van een aanbesteding? Of vindt u dat de gemeente niet juist gehandeld heeft in een aanbesteding? Dan kunt u een klacht indienen. Hoe de gemeente omgaat met klacht leest u in de Klachtenregeling Aanbestedingen gemeente Hellevoetsluis (pdf, 173 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over inkoop en aanbesteding van de gemeente Hellevoetsluis? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 0181 en vraag naar team inkoop.