Platform bedrijfsleven

Het Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis (PBH) is het platform van de ondernemersorganisaties in Hellevoetsluis, waaraan de winkeliers- en ondernemersorganisaties deelnemen.

De positie van het PBH is die van intermediair tussen de diverse economische sectoren, zoals de agrarische sector, de detailhandel en bedrijvensector. Het PBH zorgt voor een evenwichtige belangenbehartiging van alle economische sectoren en het draagt bij aan een open dialoog tussen bedrijfsleven en de gemeente Hellevoetsluis. Het PBH verzamelt en beheert alle relevante kennis over de deelnemende sectoren en hun organisaties en is tevens aanspreekpunt voor instellingen en organisaties die contact zoeken of overleg willen met (delen van) het bedrijfsleven.

Het PBH ijvert in het algemeen voor een optimaal economisch klimaat in Hellevoetsluis. Dat doet het zij door te zorgen voor een zo optimaal mogelijke communicatie met de samenleving van Hellevoetsluis en het creëren van een positieve beeldvorming op het bedrijfsleven.

 

Het PBH bereidt, namens het bedrijfsleven, de agenda van de Economische Raad Hellevoetsluis voor en informeert haar deelnemers over de resultaten. In relatie tot de werkgroepen en de uitvoering van het Maatregelen Uitvoeringsprogramma functioneert het PBH als onafhankelijk toetsingsorgaan en aanspreekpunt voor de ondernemers.

 

Het PBH bestaat uit de volgende leden:

Dhr. S. Waalboer, namens de sector bedrijven
Dhr. H. de Wit, namens de sector detailhandel
Dhr. R. van Spronsen, namens de sector horeca

 

Uitgelicht