Economische Raad

De Economisch Raad (ER) van Hellevoetsluis bestaat momenteel uit 8 leden en 1 adviseur. De leden worden voorgedragen door het Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis en benoemd door de gemeenteraad.

De ER brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de burgemeester, het College van burgemeester en wethouders en Gemeenteraad van Hellevoetsluis over aangelegenheden en beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor het bedrijfsleven in Hellevoetsluis.

De ER vervult deze taak vanuit een onafhankelijke positie maar tegelijkertijd in actieve samenwerking met het bedrijfsleven van Hellevoetsluis zoals verenigd in het Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis. De ER biedt door haar betrokkenheid bij de vormgeving van economisch beleid, het bedrijfsleven de mogelijkheid in te spelen op relevante ontwikkelingen.

Leden 

Dhr. N. Rodenburg 

Dhr. F. Voormeeren

Dhr. A.R.J. Martinus (vice-voorzitter)

Mevr. F. van Schelt (voorzitter)

Dhr. T.J. van der Schelde

Dhr. D. Reichardt

Dhr. prof. dr. H. Geerlings

Dhr. J.A.A. den Bakker 
 

Adviseur:

Dhr. P. Hofman, gemeente Hellevoetsluis, wethouder Economische Zaken

 

Secretaris:

Mevr. Y. Westerhout, gemeente Hellevoetsluis, Accountmanager Bedrijven

 

Uitgelicht