Economische Raad

De Economisch Raad (ER) van Hellevoetsluis bestaat uit 8 leden en 1 adviseur. De leden worden voorgesteld door het Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis en benoemd door de gemeenteraad.

De ER brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de burgemeester, het College van burgemeester en wethouders en Gemeenteraad van Hellevoetsluis. De adviezen kunnen gaan over zaken en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven in Hellevoetsluis.

De ER werkt zonder invloed van de gemeente. De ER werkt actief samen met het Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis. De ER helpt bij het maken van economisch beleid. Daardoor kan het bedrijfsleven inspelen op belangrijke ontwikkelingen. 

Leden

  • Dhr. N. Rodenburg 
  • Dhr. F. Voormeeren
  • Dhr. A.R.J. Martinus (vice-voorzitter)
  • Mevr. F. van Schelt (voorzitter)
  • Dhr. T.J. van der Schelde
  • Dhr. D. Reichardt
  • Dhr. prof. dr. H. Geerlings
  • Dhr. J.A.A. den Bakker

Secretaris

Mevr. Y. Westerhout, gemeente Hellevoetsluis, Accountmanager Bedrijven