Digitale informatieborden

Er staan vijf digitale billboards langs de toegangswegen en op de doorgaande weg door Hellevoetsluis. Dat zijn drie liggende borden van 8 m2 langs de Kanaalweg en de Amnesty Internationallaan en twee staande borden van 2 m2 langs de Nieuweweg en de Rijksstraatweg (Nieuwenhoorn). Deze borden zijn eigendom van Bereik. Ondernemers kunnen hierop tegen betaling adverteren. De gemeente heeft ook voor een deel zendtijd op de borden.

Bedrijven/organisaties die op deze borden willen adverteren, kunnen daarvoor contact opnemen met Bereik. Kijk voor informatie op www.bereik.nl.

Advertenties van niet-commerciële organisaties

Op momenten dat de gemeente haar zendtijd niet volledig gebruikt, kunnen verenigingen en stichtingen (niet-commerciële organisaties) gratis gebruik maken van deze zendtijd. Op de grote, liggende borden heeft de gemeente 20% van de zendtijd en op de kleine, staande borden 80%. Niet-commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen via communicatie@hellevoetsluis.nl. De gemeente bekijkt dan of er in de gewenste tijdsperiode zendtijd beschikbaar is. De aanvrager kan een kant-en-klare advertentie aanleveren of alleen een tekstboodschap. Op www.bereik.nl/aanleveren staan de specificaties waar de advertentie aan moet voldoen voor beide formaten borden.
Als alleen een tekstboodschap wordt aangeleverd, plaats de gemeente de tekst in een standaard format voor de digitale borden. Let erop dat de tekst niet de lang is in verband met de leesbaarheid. U kunt de advertentie of tekst sturen naar communicatie@hellevoetsluis.nl.

De advertentie wordt in principe voor een periode van zeven dagen geplaatst. Grote evenementen kunnen langer van op de borden worden geplaatst (bijvoorbeeld twee weken vooraafgaand aan het evenement) dan kleinere evenementen zoals een rommelmarkt of een activiteit op een winkelcentrum. De advertentie moet minimaal 5 werkdagen vóór de gewenste plaatsingsdatum bij de gemeente worden aangeleverd.

De (gratis) advertentie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De mededeling moet betrekking hebben op activiteiten/evenementen van verenigingen, instellingen, organisaties in Hellevoetsluis, Brielle of Westvoorne.
  • Als er meer aanbod is dan de beschikbare zendtijd, krijgen Hellevoetse organisaties voorrang op organisaties uit Brielle en Westvoorne.
  • Reguliere (wekelijks of maandelijks) terugkerende vaste activiteiten, zoals wekelijkse sportwedstrijden of voorstellingen, zijn niet toegestaan. Een aankondiging van bijvoorbeeld een jaarlijks toernooi of een open dag mag wel.
  • Het evenement/de activiteit moet openbaar toegankelijk te zijn.
  • Het evenement/de activiteit vindt plaats in de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle of Westvoorne.
  • Het evenement/de activiteit heeft een regionale uitstraling (buurtbarbecues e.d. vallen hier niet onder).
  • Voor het evenement/de activiteit is een vergunning verleend of het is een vergunningsvrije activiteit.
  • Video’s, verblindende, reflecterende en overheersende advertenties zijn niet toegestaan.
  • Geanimeerde uitingen zijn toegestaan maar worden afgeraden in verband met de verkeersveiligheid.