Drie Decentralisaties

Ontwikkeling beleidsplan ‘De krachten gebundeld’

In september en oktober hebben de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hard gewerkt aan het ontwikkelen van beleidsrichtingen voor de vormgeving van de drie decentralisaties. De marktconsultatie is één van de activiteiten die in dit kader is uitgevoerd. In november zijn alle verzamelde kennis en inzichten gebundeld tot één beleidsplan waarin beleidsvoorstellen worden gedaan voor de vormgeving van het lokale sociale domein vanaf 2015.

Dit beleidsplan is een belangrijke stap richting 1 januari 2015, wanneer de decentralisaties van kracht worden. Veel beleidsvoorstellen die in dit beleidsplan genoemd zijn, moeten in 2014 echter nog (verder) worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er veel randvoorwaarden die nodig zijn om de decentralisaties goed te kunnen uitvoeren. Aan het begin van 2014 zal een implementatieplan worden opgesteld waarin zowel de nadere uitwerking van de beleidsvoorstellen als de randvoorwaarden een plek krijgen. Dit plan is de leidraad voor de voorbereidende werkzaamheden die in 2014 zullen plaatsvinden. Over de brede communicatie in het kader van de 3D’s zal een communicatieplan worden opgesteld, eveneens aan het begin van 2014.

Bekijk hier het beleidsplan 'De krachten gedundeld', het beleidsplan van de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne.

 

Betrokkenheid zorgaanbieders, welzijnspartijen en andere organisaties

Op 13 november is door de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne een bijeenkomst georganiseerd voor zorgaanbieders en welzijnspartijen. Hierbij zijn voorlopige beleidslijnen gepresenteerd en zijn resterende vraagstukken met de aanwezigen besproken. Voor deze bijeenkomst hebben we enerzijds partijen uitgenodigd die actief zijn voor een groot aandeel cliënten in Hellevoetsluis en/of Westvoorne en anderzijds geparticipeerd hebben in de schriftelijke en/of gespreksronde van de marktconsultatie.
Van de bijeenkomst stellen we een verslag op dat we met alle ons bekende aanbieders delen. Voorts biedt de gemeente alle aanbieders de gelegenheid op dit verslag te reageren en/of eigen beleidsdocumenten toe te sturen. Alle reacties en documenten worden op deze webpagina geplaatst.

 

De bijeenkomst op 13 november maakt onderdeel uit van een breder traject van interactieve beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling. Ook in 2014 zullen we zorgaanbieders, welzijnspartijen en andere voor ons belangrijke organisaties op verschillende manieren betrekken. Na de besluitvorming over het beleidsplan in de gemeenteraad van Hellevoetsluis willen we met deze organisaties samen werken aan een kwalitatief goede en toekomstbestendige vormgeving van het sociale domein. We zullen hierbij actief het contact zoeken met deze organisaties.

De wijze waarop we dit doen, wordt uitgewerkt in het implementatieplan. De partijen die betrokken worden, kunnen per activiteit verschillen, afhankelijk van de insteek en de behoefte van de gemeente. De rol die organisaties in het proces van beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling hebben, staat volledig los van hun eventuele rol en positie in de inkoopfase: deelname aan één of meer activiteiten biedt geen garanties voor deelname aan de inkoopfase.

 

Bekijk hieronder de eindrapportage van de marktconsultatie, de inhoud van de gehouden deelsessies, de verslagen ervan en de presentatie die gegeven is.

 

Eindrapportage Marktconsultatie

Presentatie

Deelsessie A

Deelsessie B

Deelsessie C

Deelsessie D

Deelsessie E

Verslagen van de deelsessies

 

Als u op de hoogte wil blijven van de voortgang van het project en de wijzigingen op deze pagina, kunt u zich abonneren op de RSS feed over deze pagina. Klik hier voor RSS feed