Beleidsplannen Wmo en Jeugdzorg - september 2014

Op 23 september 2014 heeft het College van B&W van Hellevoetsluis het beleidsplan 'Wmo 2014-2017' en de bijbehorende verordening Wmo vastgesteld. Tegelijkertijd met het beleidsplan 'Hulp en zorg voor de jeugd 2014-2017' en de verordening jeugdhulp. Beide beleidsplannen gelden voor de drie gemeenten op Voorne en worden daarom eind oktober 2014 voorgelegd aan de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.