Zorg en Welzijn

De sector Zorg en Welzijn is een brede sector met zeer uiteenlopende disciplines en klanten. Het gaat hier om de ziekenhuizen, de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ambulancezorg, kinderopvang, maatschappelijke opvang en het welzijnswerk. In en om Hellevoetsluis zijn talrijke grote en kleine organisaties uit deze sector gevestigd en/of werkzaam.

In de sector Zorg en Welzijn hebben de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsgevonden. De meest in het oog springende is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners bij de participatie in de maatschappij in brede zin; van hulp bij het huishouden tot sociale cohesie, mantelzorgondersteuning en maatschappelijke opvang.

 

Decentralisaties
Per 2015 worden nog drie wetswijzigingen doorgevoerd die een zeer fundamentele impact zullen hebben op de organisaties werkzaam in deze sector en op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein. Het gaat om de zogenoemde ‘drie decentralisaties’: de invoering van de herziene Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet.

Voor meer informatie over de drie decentralisaties en het beleid van de gemeente Hellevoetsluis op dit punt, zie het beleidsplan 3D’s. Het definitieve beleidsplan wordt op 6 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop de gemeente het transitieproces vormgeeft en de betrokkenheid van organisaties hierbij.

 

 

Uitgelicht