Detailhandel

De verzorgingsstructuur van Hellevoetsluis is planmatig opgezet met De Struytse Hoeck als hoofdwinkelcentrum. Daarnaast zijn er verspreid over de stad de buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten Evertsenplein, de Forel en de Jachthoorn. Ook op deze locaties heeft een moderniseringsslag plaatsgevonden. De buurtwinkelcentra voorzien goed in de behoefte aan dagelijkse producten.

Het winkelaanbod is de afgelopen jaren gestegen, zowel in de dagelijkse als de niet dagelijkse artikelensector. Dat heeft voornamelijk te maken met de hoge koopkrachtbinding van consumenten aan Hellevoetsluis.

 

De sector detailhandel heeft te maken met veel trends en ontwikkelingen die onder te verdelen zijn in consumentenontwikkelingen en marktontwikkelingen. De wensen en eisen van de consument zijn constant aan verandering onderhevig (mobiliteit, internet etc.) en trends volgen elkaar steeds sneller op (winkelinrichting, omgevingskwaliteit, schaapvergroting etc.). Dit vraagt van de sector detailhandel vitaliteit en flexibiliteit.

 

Uitgelicht