Agrarische sector

In het buitengebied van Hellevoetsluis zijn agrarische bedrijven gevestigd in de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. De laatste vijf jaar is het aantal bedrijven in deze sector met ca. 25% afgenomen (overigens in de gehele branche).

De schaalvergroting si noodzakelijk om de bedrijven rendabel te houden, doch het aantal werknemers is nagenoeg gelijk gebleven. Dat is mogelijk doordat er dermate hoge investeringen in de mechanisatie en voorzieningen per hectare zijn gepleegd, dat (resterende) loonkosten minder van invloed zijn geworden op de prijsstelling van goederen. De komende jaren zal de schaalvergroting vermoedelijk doorzetten zodat kleinere bedrijven zich genoodzaakt gaan zien de bedrijfsvoering te beƫindigen. Deze ontwikkeling in de agrarische sector kan van invloed zijn op het toeristisch recreatief product van Hellevoetsluis en geheel Voorne- Putten.

Uitgelicht