Branches en sectoren

 • Zakelijke dienstverlening

  Hellevoetsluis is een van de centra voor zakelijke dienstverlening op Voorne- Putten. De afgelopen jaren heeft deze sector een zeer stijgende lijn laten zien met dito groei van arbeidsplaatsen.

 • Detailhandel

  De verzorgingsstructuur van Hellevoetsluis is planmatig opgezet met De Struytse Hoeck als hoofdwinkelcentrum. Daarnaast zijn er verspreid over de stad de buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten Evertsenplein, de Forel en de Jachthoorn. Ook op deze locaties heeft een moderniseringsslag plaatsgevonden. De buurtwinkelcentra voorzien goed in de behoefte aan dagelijkse producten.

 • Zorg en Welzijn

  De sector Zorg en Welzijn is een brede sector met zeer uiteenlopende disciplines en klanten. Het gaat hier om de ziekenhuizen, de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ambulancezorg, kinderopvang, maatschappelijke opvang en het welzijnswerk. In en om Hellevoetsluis zijn talrijke grote en kleine organisaties uit deze sector gevestigd en/of werkzaam.

 • Agrarische sector

  In het buitengebied van Hellevoetsluis zijn agrarische bedrijven gevestigd in de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. De laatste vijf jaar is het aantal bedrijven in deze sector met ca. 25% afgenomen (overigens in de gehele branche).

 • Handel en reparatie

  De handel en reparatie vormt nog steeds de grootste werkgever in Hellevoetsluis. Daarnaast zorgen de sectoren industrie en bouw voor werkgelegenheid. Tot de business-to- business bedrijven worden ook de transport en distributiebedrijven gerekend. Deze bedrijven zijn goeddeels regionaal georiënteerd en deels gelieerd aan het havenindustrieel complex.

 • Toerisme en recreatie

  Hellevoetsluis is gelegen aan het Haringvliet en water is dan ook de eerste associatie met Hellevoetsluis. Het oude centrum De Vesting is ontwikkeld tot een watersportcentrum met ca. 200 ligplaatsen, verdeeld over 6 havens. Dit vormt een aantrekkingskracht voor watersporters, passanten, ligplaatshouders en klanten van verhuurbedrijven en zeilscholen.

 • Horeca

  Hellevoetsluis heeft een sterk toeristisch karakter als vestingstad aan het Haringvliet. Daarmee is Hellevoetsluis ook voor horecaondernemers een interessante vestigingslocatie.

Uitgelicht