Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Veiligheid

Een prettige en veilige leefomgeving is van groot belang voor uw woonplezier. Veiligheid kent vele aspecten, maar doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen 'openbare orde' en 'calamiteiten / rampenbestrijding'.

  • Wat te doen bij een ramp?
    De kans daarop is niet zo groot, maar mocht zich onverwachts toch een keer een ramp of crisissituatie voordoen, dan is het van groot belang dat u de instructies van de overheid opvolgt, in het belang van uw eigen veiligheid. Meer informatie vindt u op deze pagina.
  • Voorbereid op een ramp
    De gemeente en andere instanties bereiden zich voor op rampen en crisissituaties, om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en de gevolgen van een situatie te beperken. U kunt zichzelf ook voorbereiden.

Zoeken