Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Inwoners / Wonen en leven / Leefomgeving

Leefomgeving

Er gebeurt veel in de buurten en wijken van Hellevoetsluis. Alles over het beheer, onderhoud en ontwikkelingen in uw directe leefomgeving vindt u op deze pagina's.

 • In de wijk
  Hellevoetsluis heeft acht wijken. Van oude wijken zoals de Vesting, tot aan de nieuwste nieuwbouwwijk de Ravense Hoek. In deze wijken gebeurt van alles. Bewoners kunnen ook zelf initatieven nemen om verbeteringen in hun wijk tot stand te brengen.
 • Openbare buitenruimte
  Bij openbare buitenruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet - en fietspaden winkelstraten enzovoort. De zorg voor de openbare buitenruimte is een taak van de gemeente.
 • Kamerverhuur
  Door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte is er een toestroom van arbeidskrachten uit Zuid-, Midden- en Oost-Europese landen naar onze regio; in totaal gaat het naar schatting om ongeveer 6000 mensen. Ook Hellevoetsluis heeft hiermee te maken. Met hun tijdelijke baan is ook tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De gemeenten op Voorne-Putten hebben gezamenlijk beleid opgesteld om de huisvesting in goede banen te leiden en overlast te voorkomen.
 • Buurtaanpak
  Met de Buurtaanpak worden (delen van) buurten op zowel fysiek als sociaal gebied verbeterd. De buurtbewoners worden in een vroeg stadium bij het project betrokken. Samen met de gemeente en partners in het wijkbeheer maken zij het gehele proces tot en met de uitvoering intensief mee.
 • Afval
  Via deze pagina kunt u alle informatie benaderen die te maken heeft met afvalinzameling, afvalscheiding en dergelijke. Ook kunt u de afvalophaalkalender raadplegen en op die manier zien wanneer uw minicontainer geleegd wordt.
 • Snippergroen
  Snippergroen is een stukje openbaar groen met een oppervlakte tot 150 m2 dat direct grenst aan een woonperceel. In sommige gevallen is het mogelijk een stukje gemeentegrond te kopen of te huren.

Zoeken