Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Inwoners / Digitale balie / Producten en diensten / V / Verzorgingstehuis, indicatie plaatsing

Verzorgingstehuis, indicatie plaatsing

Het kan zijn dat u moeite heeft om zonder hulp van anderen zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld door ouderdom, een beperking of een ziekte. Een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis kan dan een oplossing zijn. U heeft hiervoor een indicatie nodig. In de indicatie staat wat voor hulp u nodig heeft en hoeveel.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  • U heeft een ziektekostenverzekering. 

Wetten

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aj/220402 wijz. 12072002 geen p/d, wel gevolgen voor product 826. aj 010403, stb 2002, 527, wijzigt per 010403 AS 08022005, SB 2005 27(Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg), per d.d. onbekend. AS 14012005, SB 2005, 42, per 01012005. SaB 170605, SB 2005, 282(Naam: Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb), per dd. onbekend, geen gevolgen RH 290605, SB 2005, 320; per 010705, inwerkingtreding SB 2005, 282 la 050705 SB 2005,37 geen gevolg per dd onbekend. RH 140705, SB 2005, 347 (Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten), per 130705 (zie SB 2005, 348), geen wijz. LA 081105 SB 2005, 525 (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, ook apart opgenomen) dd onbekend. ZFW wordt ingetrokken per 010106. CS 260506, SB 2005, 530 (naam: Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden), per 080306, geen wijz. RH 020606, SB 2005, 531, per 080306 iwtr SB 2005, 530 RH 091205, SB 2005, 571, per dd. onbekend, geen wijz. RH 120106, SB 2005, 573 Naam: Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), per dd. onbekend, geen wijz. RH 231205, SB 2005.649, per 010106 inwerkingtreding Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (zie SB 2005, 525) RH 100206, SB 2005, 708, per dd. onbekend, geen wijz. RH 100206, SB 2005, 709, per 010106 iwtr SB 2005, 708 RH 100206, SB 2005, 710 (naam: Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), per dd. onbekend, geen wijz. RH 100206, SB 2005, 711, per 291205 iwtr SB 2005, 710. FE 290906, SB 2006, 415 (Wet marktordening gezondheidszorg), per dd onbekend, geen wijz. RH 021006, SB 2006, 432, per 011006 iwtr SB 2006, 415 RH 191206, SB 2006, 644 (naam: Reparatiewet VWS 2006), per dd onbekend, geen wijz. RH 081206, SB 2006, 605 (naam: Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht), per dd onbekend, geen wijz RH 211206, SB 2006, 664, per 010107 iwtr SB 2006, 605 RH 281206, SB 2006, 701, per 010107 iwtr SB 2006, 644

Contact

U kunt bij de gemeente informatie en advies krijgen over de verschillende woonvoorzieningen.
U vraagt de indicatie voor een plaats in een verzorgingshuis aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Zoeken