Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Inwoners / Digitale balie / Producten en diensten / B / Burgerlijke stand, uittreksel

Burgerlijke stand, uittreksel

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een gewaarmerkt afschrift van de originele akte nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Vraag dan bij de gemeente waarin de gebeurtenis plaatsvond om een uittreksel/afschrift uit de burgerlijke stand. 

 

Er zijn verschillende soorten uittreksels/afschriften:

 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister
 • een uittreksel uit het overlijdensregister


Zoekt u een uittreksel waarin staat dat u in de gemeente staat ingeschreven? Dat is geen uittreksel uit de burgerlijke stand, maar uit de Basisregistratie Personen (BRP). Kijk bij Uittreksel Basisregistratie Personen hoe u dat aanvraagt.

Wilt u een uittreksel voor een ander aanvragen? Dat kan alleen als u documenten kunt overleggen waaruit blijkt dat u deze voor een ander mag aanvragen. Dit kan als:

 • u door de ander bent gemachtigd;
 • u een kind of een ouder bent;
 • u een erfgenaam bent;
 • u de echtgenoot of echtgenote bent;
 • u de geregistreerde partner bent;
 • u de wettelijke vertegenwoordiger bent;
 • u het uittreksel voor een gerechtelijke procedure nodig hebt;
 • u het uittreksel nodig hebt voor een huwelijkssluiting of een partnerschapregistratie.

Voorhet aanvragen van een uittreksel hebt u een persoonlijke reden en een geldig legitimatiebewijs nodig. 

Wilt u een uitreksel voor een ander aanvragen? Dat kan alleen als u documenten kunt overleggen waaruit blijkt dat u deze voor een ander mag aanvragen. Dit kan als:

- het uittreksel betrekking op u heeft;

- u door de ander bent gemachtigd;

- u een kind of een ouder bent;

- u een erfgenaam bent;

- u de echtgenoot of echtgenote bent;

- u de geregistreerde partner bent;

- u de wettelijke vertegenwoordiger bent;

- u het uittreksel voor een gerechtelijke procedure nodig hebt;

- u het uittreksel nodig hebt voor een huwelijkssluiting of een partnerschapregistratie.

De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand bedragen € 12,75*.

(* tarieven 2016)

Wetten

Contact

Voor een uittreksel uit de burgerlijke stand kunt u terecht bij Burgerzaken. Dit kan alleen op afspraak. Met een afspraak wordt u meteen door de juiste medewerker geholpen op een tijdstip dat het u schikt.

Klik hier om direct een afspraak te maken.

Aanpak

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een uittreksel uit de Burgerlijke stand:
- een persoonlijke reden
- een geldig legitimatiebewijs
- voldoende geld (u kunt contact of met uw pinpas betalen)

Zoeken